Nieuwe containervelden / Afronding verwerkingshal

Nieuwe containervelden

In het najaar van 2021 hebben we niet stilgezeten. We hebben onder andere onze containervelden uitgebreid met ongeveer 1 hectare teeltoppervlak.

De uitbreiding van onze productiecapaciteit zal met name gebruikt worden om onze productie van heesters in C12 verder te vergroten.

Afronding nieuwbouw verwerkingshal

Naast de uitbreiding van onze teeltvelden hebben wij de bouw van een nieuwe opslag- en verwerkingshal inclusief laaddock afgelopen voorjaar afgerond.

De nieuwe hal dient deels voor opslag en verwerking van plantgoed, hiervoor is een verwerkingslijn geplaatst waardoor een en ander aanzienlijk efficiënter kan worden verwerkt onder betere arbeidsomstandigheden.

Daarnaast is de nieuwe hal voorzien van een werkplaats en bied deze voldoende ruimte voor onze machines en installaties.